مجموعه: شب دوم
بخش اول _ شعر ( عاشقانت میفروشند عیش را غم میخرن ) سید حسین موسوی
8.49 MB
بخش دوم _ روضه ( نینوا، دشت بلا، قازریه، کربلا ) سید حسین موسوی
20.48 MB
بخش سوم _ زمینه ( وقتی دمیده تو آسمون ، امشب هلال ماه عزا ) سید حسین موسوی
5.02 MB
بخش چهارم _ شور ( اشکای روضه تو قیمت داره ) سید حسین موسوی
2.26 MB
بخش پنجم _ واحد (شبای جمعه روضه می‌گیره بوی تربت ) سید حسین موسوی
6.52 MB
بخش ششم _ شور ( شبای جمعه که تموم هیئت ) سید حسین موسوی
5.08 MB
 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.