فیلم

فاطمیه 97

بخش اول_روضه (گیرم غم مصیبت ما) سید حسین موسوی
43.72 MB
بخش دوم _ شعر(دوباره یاد قدیما میکنم) سید حسین موسوی
57.22 MB
بخش سوم _زمینه ( فاطمیه چراغ راه هدایته) سید حسین موسوی
43.57 MB
بخش چهارم _( کشتی امن ولایت پر شتاب) سید حسین موسوی
33.05 MB
بخش پنجم_شور(در دلها جز غم تو بی تاثیره) سید حسین موسوی
42.49 MB

 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.