فیلم

یوم الله 9 دی

بخش اول _ روضه(علی اکبر ع) سید حسین موسوی
34.83 MB
بخش دوم _ (ای رود حیف است از پی دریا نباشی) مهدی رسولی
40.36 MB
بخش سوم _ روضه ( امون از اون شکی که تو غروب عمر پیغمبر) مهدی رسولی
47.17 MB
بخش چهارم _ تک ( تا ابد بو دولت حیدر یخیلماز) مهدی رسولی
43.41 MB
بخش پنجم _ واحد ( الرحیل الرحیل) مهدی رسولی
25.9 MB
بخش ششم_ شور ( تو اسمونی منم خاکیم) مهدی رسولی
25.9 MB
بخش هفتم _ واحد ( با رهبر محبوبمان ما عهد بستیم) مهدی رسولی
43.78 MB
بخش هشتم _ تک ( کیم بیلیر قدرتین ) مهدی رسولی
19.35 MB
بخش نهم _ شور ( یه عمر تو دنیا ) مهدی رسولی
38.58 MB
بخش دهم _شور ( تو حال هوام میباره چشام) سید حسین موسوی
66.89 MB

 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.