صوت

مجموعه شب های قدر از سال 92

بخش اول _ زمینه ( یا مولا یاعلی، یا مرتضی علی ) سید حسین موسوی
2.65 MB
بخش دوم _ شور ( حال دعا دارم بوی خدا دارم ) سید حسین موسوی
4.02 MB
بخش سوم_ شور ( اسمتو شنیدم بازم شبه حیرونیه ) سید حسین موسوی
4.06 MB
بخش چهارم_ زمینه ( دلبر ازلی مولا مولا یاعلی ) سید حسین موسوی
3.55 MB
بخش پنجم _ زمینه ( فدای کربلات ) سید حسین موسوی
5.46 MB
بخش ششم _ مناجات ( فراز هایی از دعای ابو حمزه ثمالی ) سید حسین موسوی
6.91 MB
بخش هفتم_ مناجات ( من از این نفس، از این بی سر و پا خسته شدم ) سید حسین موسوی
5.96 MB
بخش هشتم_ روضه ( روضه امام حسین علیه السلام ) سید حسین موسوی
7.19 MB
بخش نهم_ زمینه ( کُونَا لَلظالِم خَصمُ و لَلمظلومِ عَونا ) سید حسین موسوی _محمد رضا بذری
6.75 MB
بخش دهم _ مناجات ( باز آی هر آنچه هستی باز آی ) سید حسین موسوی
10.21 MB
بخش یازدهم _ مناجات ( اللهم رب شهر رمضان ) سید حسین موسوی
4.07 MB
بخش دوازدهم _ شعر ( آمدم درمانده و تنها جوابم را بده) سید حسین موسوی
10.46 MB
بخش سیزدهم _ روضه ( اسلام علیک یا ولی الله ) سید حسین موسوی
15.84 MB
بخش چهاردهم_ مناجات (باز آی هر انچه هستی باز ای) سید حسین موسوی
44.32 MB
بخش پانزدهم_مناجات(وارزقنی حج بیتک الحرام) سید حسین موسوی
9.35 MB
بخش شانزدهم _ شعر (مرغ در مانده ام بال پرم افتاده) شب قدسید حسین موسوی
31.25 MB
بخش هفدهم _روضه( شب قدر اقا نگاه کن دلم رو) سید حسین موسوی
12.37 MB
بخش هجدهم _ روضه( قاپمز شعله جانسوز گرفتارالدیم) سید حسین موسوی
12.37 MB
بخش نوزدهم _ شور (آبروی دوعالم) سید حسین موسوی
9.53 MB
بخش بیست_ شور( عشقت سر نوشت و تقدیرم) سید حسین موسوی
11.86 MB
بخش بیست و یکم _ شور ( روی لبم واویلا چه محشری به په پا شده) سید حسین موسوی
5.99 MB
بخش بخش بیست و دوم _ شعر(واستر عیونی واغفر ذنوبی الهی العفو)محمد جهانی
28.97 MB
بخش بیست و سوم( فرازهای از دعای ابو حمزه) محمد جهانی
27.3 MB
بخش بیست وچهارم _مناجات(خدایا الان امام زمان کجا داره قرآن به سر میگیره)محمد جهانی
8.48 MB
بخش بیست و پنجم- روضه(یک لحظه ام شده به روی پای خود بایست) محمد جهانی
10.15 MB
بخش بیست و ششم (من لی غیرک غم گسار منی)مرتضی صفایی
16.59 MB
بخش بیست و هفتم _روضه ( با پای پرورمم دردسر حرمم) مرتضی صفایی
2.04 MB
بخش بیست و هشتم _مناجات(لا حول ولاقوه الاباالله) سید حسین موسوی
4.04 MB
بخش بیست و نهم _شعر ( ای خطا پوش خطا کار تو باز امده) سید حسین موسوی
5.37 MB
بخش سی _ مناجات(قران به سر) سید حسین موسوی
10.66 MB
بخش سی و یکم_مناجات (اللهم رب شهر رمضان) سید حسین موسوی
11.58 MB
بخش سی و دوم_روضه(این مرد که در گوشه بستر نگران است) سید حسین موسوی
9.1 MB
بخش سی و سوم_مناجات (قرآن به سر)
9.62 MB
بخش سی و چهارم_زمینه ( یامولا یامولا یا علی) سید حسین موسوی
3.81 MB
بخش سی و پنجم _شور (حسین آقام همه میرن تو میمونی برام) سید حسین موسوی
3.7 MB

 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.