تصویر

وفات حضرت خدیجه (س) 98

photo2019-06-0710-49-04
photo2019-06-0710-49-14
photo2019-06-0710-49-12
photo2019-06-0710-49-21
photo2019-06-0710-49-19
photo2019-06-0710-49-17
photo2019-06-0710-49-07
photo2019-06-0710-49-15
photo2019-06-0710-49-12
photo2019-06-0710-49-04 photo2019-06-0710-49-14 photo2019-06-0710-49-12 photo2019-06-0710-49-21 photo2019-06-0710-49-19 photo2019-06-0710-49-17 photo2019-06-0710-49-07 photo2019-06-0710-49-15 photo2019-06-0710-49-12

 

 • مراسم بعدی هیات

  متعاقبا اعلام خواهد شد 
  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.