تصویر

احیای نیمه شعبان سال ۱۳۹۸

photo2019-06-0711-00-05
photo2019-06-0711-00-08
photo2019-06-0711-00-07
photo2019-06-0711-00-03
photo2019-06-0711-00-00
photo2019-06-0711-00-05 photo2019-06-0711-00-08 photo2019-06-0711-00-07 photo2019-06-0711-00-03 photo2019-06-0711-00-00

 • مراسم بعدی هیات

  متعاقبا اعلام خواهد شد 
  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.