تصویر

شب بیست و یکم ماه رمضان 1398

photo2019-06-0710-18-27
photo2019-06-0710-18-40
photo2019-06-0710-18-59
photo2019-06-0710-18-43
photo2019-06-0710-18-58
photo2019-06-0710-18-36
photo2019-06-0710-18-56
photo2019-06-0710-18-45
photo2019-06-0710-18-48
photo2019-06-0710-18-31
photo2019-06-0710-18-52
photo2019-06-0710-18-50
photo2019-06-0710-18-54
photo2019-06-0710-18-27 photo2019-06-0710-18-40 photo2019-06-0710-18-59 photo2019-06-0710-18-43 photo2019-06-0710-18-58 photo2019-06-0710-18-36 photo2019-06-0710-18-56 photo2019-06-0710-18-45 photo2019-06-0710-18-48 photo2019-06-0710-18-31 photo2019-06-0710-18-52 photo2019-06-0710-18-50 photo2019-06-0710-18-54

 • متعاقبا اعلام میشود

  شبکه های مجازی هیات

  ایتا ، گپ ، روبیکا ، تلگذام ، اینستاگرام

  heyat_yamahdi@ 

  جهت اطلاع از مراسمات هیات عدد1 را

  به شماره سامانه 300801919 ارسال کنید

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.