تصویر

شب 23 ماه مبارک رمضان 1399

WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153150
WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153152
WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153157
WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153153
WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153151
WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153151-1
WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153147
WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153149
WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153143
WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153148
WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153150 WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153152 WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153157 WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153153 WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153151 WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153151-1 WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153147 WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153149 WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153143 WhatsApp-Image-2020-06-14-at-153148

 • مراسم بعدی هیات

  متعاقبا اعلام خواهد شد 
  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.