تصویر

شب ششم محرم 99

photo-----2
photo-----2
photo----
photo----
photo----
photo----
photo-----2
photo-----2 photo-----2 photo---- photo---- photo---- photo---- photo-----2

 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.