تصویر

وفات حـضرت ام البنین‌ (س) 1399

photo787651168
photo787651256
photo787651143
photo787651083
photo787651043
photo787650966
photo787650924
photo787650836
photo787650886
photo787650786
photo787651168 photo787651256 photo787651143 photo787651083 photo787651043 photo787650966 photo787650924 photo787650836 photo787650886 photo787650786

 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.