تصویر

وفات حضرت خدیجه (س) 1400

99c9e145-a8f5-4763-91fc-8a7cc3516239
b815b184-1ed5-4fb8-9c26-44125c541e6f
15a20bb5-ff79-4fed-9a42-86653182cdb31
c7eca3c7-12af-46cf-a22d-791d61cacdb8
82621782-fb5b-497f-9ed3-287d9e4c72c2
56eb0df7-a30c-4595-b181-331d7f2d5b97
photo973428368
0d6906df-7367-4ad9-97be-5e065328e1d5
photo973428335
99c9e145-a8f5-4763-91fc-8a7cc3516239 b815b184-1ed5-4fb8-9c26-44125c541e6f 15a20bb5-ff79-4fed-9a42-86653182cdb31 c7eca3c7-12af-46cf-a22d-791d61cacdb8 82621782-fb5b-497f-9ed3-287d9e4c72c2 56eb0df7-a30c-4595-b181-331d7f2d5b97 photo973428368 0d6906df-7367-4ad9-97be-5e065328e1d5 photo973428335

 • متعاقبا اعلام می شود

   

  heyat_yamahdi@ 

  ♦️ روابط عمومی هیات یامهدی (عج) ♦️

.

.

 •  

   

   

   

.

.